محصولات

در این بخش بصورت اجمالی با بخشی از مواد اولیه موجود آشنا خواهید شد.

ویتامین سی(اسکوربیک اسید) گلایسین
سيتريک اسيد مالتودکسترین
سیترات سدیم پودر آب پنیر
پودرکاکائو گزانتان گام
کلسیم کلراید پلي فسفات سديم
سی ام سی سوربات
بنزوات سديم کاراگينان
لاکتات کلسیم اسید تانیک
لاکتات سديم سود کاستيک
نشاسته اسيدماليک
سوکرالوز و ایزومالت رزينوگام=استرگام=کلوفيني
بتاکاروتين لاکتوز
ايزوله پروتئين سويا(IPS) بيکربنات سديم=جوش شيرين
متابيسولفيت سدیم منوگليسريد
اسيد لاکتيک پانيسولEX
استابيلايزرها گام عربي(آکاسيا)
امولسيون ها منوپروپيلن گلايکول(MPG)
نگهدارنده ها MPC(ميلک پروتئين کنسانتره)
گليسرين پکتين
شیرین کننده ها سوربيتول
خردل پيرو فسفات سديم
ديمودان پروپيونات کلسيم
کربنات کلسيم دي استات سديم
استابيلايزر دوغ سيترات پتاسيم
WPCوي پروتئين کنسانتره استابيلايزر
اسيد تارتاريک روغن جانشين CBS
استارتر آسه سولفام
دي کلسيم فسفات کارامل
پالسگارد آسپارتام
کلوديفاير لسيتين
شير خشک ایرانی و خارجي فروکتوز
گلوتامات سديمMSG آگار
کازئينات سديم روغن
و... دکستروز(گلوکزپودري)
به بالای صفحه بردن